Autor: Драган Ашковић, Ксенија Кончаревић

(На материјалу српске богомољачке традиције XX века)


У раду се истражује жанр молитвене (паралитургијске, богомољачке, народне духовне) песме у српској језичкој и социокултурној средини са становишта његових екстра - и интралингвистичких параметара. Испитивање је ограничено на духовне песме поникле у окриљу богомољачких братстава у првој половини ХХ века, које репрезентују савремени језички израз (са извесним елементима архаизације).


прикажи комплетан текст


*Објављено у: Зборник Матице српске за славистику, 2012, број 81