Радмила Маринковић:

Тека кад је престала да буде идеолошки тумач недавно протеклих догађаја, српска биографија је могла да постане маштовита романескна прича која ангажује читаочево саосећање. Управо то је Живот Светог Саве, који је крајем 13. века написао хиландарски монах Теодосије. У поимању Светог Саве он је начинио радикалан заокрет. Све што је код Доментијана у обликовању Савиног лика било апстрактно, Теодосије је превео на конкретно. Он је пример средњевековног реализма. Али Свети Сава није због тога мање светац, он је само приступачнији, ближи човеку, који може да саосећа са њиме и да следи његов пример. Теодосије је од Доментијана преузео целокупну композициону грађевину и није морао да решава тешке историчарске проблеме, али је зато маестрално развио уметност казивања истих садржаја другим поетским језиком. Доментијанову реторичност и поетичност подредио је чистој нарацији и тако постигао жанровско јединство и стилску уједначеност. Створио је широку приповедачку реку и јарким бојама сликао време, људе и њихове односе. То је једна динамична фрескослика Србије 13. века. Његово дело је први српски роман.

Теодосијеви јунаци увек су у стању повишене осећајности, која се преноси и на читаоце. Душе својих јунака Теодосије подвргава префињеној психолошкој анализи. Стога је по мери његовог талента можда више од Светог Саве био његов други јунак, испосник и подвижник свети Петар из планине Корише више Призрена. Теодосијев Живот Петра Коришког, једина права српска хагиографија (1310), пружа богат репертоар пластично насликаног надреалног света пустињакове маште и могућност за дубоко понирање у потресан свет његовог унутрашњег живота. То је најбоља психолошка новела, која превазилази средњевековне идеје и поетику. Теодосије је растварао Доментијанов згуснути сплет сва три књижевна жанра.

Поред ових наративних дела, Теодосије је својим јунацима посветио бројна дела црквене поезије и једну реторичку похвалу, поштујући канонски модел обредних књижевних врста.

 


Ања Јефтић:

 

КЊИЖЕВНО ДЈЕЛО ТЕОДОСИЈА ХИЛАНДАРЦА

У историји српске књижевности периоду који стоји на међи тринаестог и четрнаестог вијека припада књижевно дјело Теодосија, јеромонаха названог Хиландарцем. О његовом животу не зна се много, осим да је сигурно био српског поријекла, а, по неким назнакама које је оставио у свом дјелу, слути се да је био сељачки син. Година рођења је такође непозната, а упокојио се вјероватно око 1328. године.

За собом је оставио огромно књижевно дјело житијног и химнографског карактера, углавном везано за култ светог Симеона и светог Саве. Био је и хагиограф једне нове и необичне светачке личности испосника и пустиножитеља Петра Коришког, чији се култ формирао на југу српске земље и коме је Теодосије саставио житије и службу.

Међа тринаестог и четрнаестог вијека у културној историји Срба је доба чврстог повезивања српског народа са православном византијском цивилизацијом, доба успона у култури и умјетности, свестраног развоја литургијског живота и сабрања све више монаштва у све бројнијим манастирима по Србији. Оно што је одувијек била срж хришћанског живота, тада је нескривено постојало као реалност и свакодневица средњовјековног човјека — како раба и сужња, тако властелина и краља. Било је то живљење у Цркви и кроз литургију, које је подразумијевало да и сав остали “ванлитургијски” живот човјека буде пројекција онога што се у литургији доживјело, осјетило и предокушало.

Том периоду припада књижевно дјело Теодосија, јеромонаха названог Хиландарцем. О његовом животу не зна се много. Постоје претпоставке да је он онај исти Теодор Граматик који преписује Шестоднев на неком хиландарском имању 1263. и који је на њему по завршетку посла оставио занимљив запис. Вјероватније је, међутим, да је он један угледни хиландарски јеромонах и старац који се под својим именом помиње у разним списима из првих деценија 14. вијека. Зна се да је био сигурно српског поријекла, а, по неким назнакама које је оставио у свом ђелу, слути се да је био сељачки син. Упокојио се око 1328. године.

Теодосије је за собом оставио огромно књижевно дјело, житијског али и химнографског карактера. Ту су Житија Светог Саве и Светог Петра Коришког, потом Службе Св. Симеону, Св. Сави и Св. Петру Коришком, те Похвала Св. Симеону и Св. Сави и Заједнички канон Христу, Симеону и Сави.


ЖИТИЈЕ СВЕТОГ САВЕ

У сиромаштву свога знања, из убогог дома ума мојега немајући ништа да изнесем на трпезу доличну вашег достојанства, пуну ријечи анђелске хране, вас, праве слуге богатог владике и Бога, о оци, подстичем да се молите реч што знањем тече и језик из неоскудних његових ризница да ми да, а пре свега зраку светлости, којом бисмо, мрак душе и ума очистивши у себи, могли бодро исказати добродетељи живота свеблаженог Саве, који је сада поново засијао у нашем роду.

Овако почиње Теодосијево Житије Светог Саве, написано по налогу свештеног братства манастира Хиландар и послије Доментијановог друго по величини тог типа. Теодосије није познавао св. Саву и житије је саставио по Доментијановом казивању и живој традицији народног памћења и сјећања на великог просвјетитеља српског. Увод је настао по узору на увод у Житије Св. Саве Јерусалимског из 6.вијека, те је зато ту и стилски израз широк, разгранат и богат, док је остали дио хагиографије углавном писан упрошћеним стилом.

Када се у литератури говори о Теодосијевом житију, вели се да је примјер за средњовјековни реализам, а понегдје се назива и првим српским романом. Језик му је јасан, стил једноставан и сажет, усредсређен на излагање догађаја, без много глорификацијских поређења, дугих монолога и свечаних проповиједи. Чести су и народни изрази типа: Како је говорио, тако је творио, или Ал' што би би и добро би јер од Бога би. Поред описа пустињачког живота св. Саве на Светој гори, његових путовања, пастирског обдјелавања и духовног руковођења паством у Србији, доста простора посвећено је и животу светог Симеона. Зато би се могло и тврдити да су овдје обједињена два житија у једном.


ТЕОДОСИЈЕВА СЛУЖБА И ПОХВАЛА СВ. САВИ И СВ. СИМЕОНУ

Пјесничка дјела посвећена светом Симеону и светом Сави спадају у средњовјековни широко распрострањени жанр службе. Служба је у српском миљеу своје садржајне и језичке коријене вукла дубоко из узора византијске службе. То је сложен књижевни жанр стваран током доста дугог времена одабиром текстова и кумулацијом око литургијског језгра, текстова Старог и Новог завјета, нарочито Давидових псалама. У својој основној структури служба ће се уобличити у 8. вијеку заслугом св. Јована Дамаскина. Св. Јован Дамаскин је познат по томе што је њему одсјечену руку излијечила Богородица док јој се молио пред иконом, па ју је он касније оковао у злато и досликао трећу руку. Ту икону ће у тринаестом вијеку св. Сава да донесе из Јерусалима на Свету гору и данас је она хиландарска "игуманија".

С литургијског, богослужбеног аспекта, служба представља једну динамичку цјелину са промјењивим и непромјењивим дијеловима, уклопљену у дневни, годишњи и васкршњи ритам богослужења Православне цркве.

На овој традицији саставља и Теодосије своје службе. Карактерише их уобичајена пјесничка инспирација, језик симбола и метафора и похвално-радосна интонираност: Уједињену земљу срца људи својих / речима твојим обделавши / вечноцватеће плодове благочашћа / у њему јеси одгајио Богу / и чистотом живљења својега / разумне украсио јеси / и на ревност покренуо јеси собом / анђелском иночком живљењу / да презру времено указао им јеси / божаствена цевнице / бодро око / пастира пастиру / Саво блажени иноче и свештени / прими нас, хвалиоце ти / Христу моли се за душе наше.

Жанр похвале је такође стари византијски књижевни жанр, везан углавном за одређену личност која се прославља у самосталном тексту похвале, или у склопу неког другог жанра. Похвала Светом Симеону и Светом Сави прва је позната самостална похвала у српској књижевности. Има тродијелну композицију која у завршном дијелу садржи чисто хваљење светих у стиховима, гђе су честа понављања узвичне реченице и радосне заповијести: Радуј се! Овај узвик и усклик има дубоко библијско утемељење. То је поздрав којим је Богородицу поздравио анђео Гаврило благовијестећи јој зачеће Спаситеља и који од тада не престаје да оџвања у текстовима и срцима вјерних.


ЖИТИЈЕ И СЛУЖБА СВ. ПЕТРА КОРИШКОГ

Око 1310. године Теодосије саставља Житије Св. Петра Коришког, српског пустињака који се подвизавао у околини Призрена у другој половини тринаестог вијека. Тематска основа је казивање Петрових ученика и жива народна традиција, са којим се Теодосије сусрео након што је дошао са Свете горе, обишао мјеста гђе се светитељ подвизавао и поклонио се његовим нетрулежним моштима.

Житије прати живот св. Петра од дјетињства. Може се направити паралела са младићким животом св. Саве, јер Петар, као и Сава, избјегава друштво веселих вршњака и изјављује да он са њима у тим стварима неће друговати. Још од тад је имао ту љубав и монашку чежњу за испосничким животом и, као што се показало, снагу за суочавање са истином о сопственом бићу. Послије смрти родитеља једно вријеме је живио са сестром; онда је и њу напустио и отишао пустињољубивим путем. Поприште збивања житија је испосница у околини Призрена, а цијела радња је драма духовне борбе Петра са реално присутним невидљивим противником. То су афекти, страсти душе, склоност ка тјелесном уживању, талог лоших и дубоко укоријењених навика, слојеви несвјесног који смућују, задовољство у пуком задовољавању сопствених потреба, ђаво.

Требало је одбацити са лица душе "персону", схватити да је она наше лажно лице које нам је, истина потребно у свакодневном животу, али за које морамо знати да то нисмо ми, рекао је Владета Јеротић у својој студији о житију овог светитеља.

Оружје за ову невидљиву борбу била је љубав Божија и Петрова, његово смирење, трпљење, челична воља и истрајност. Теодосије у служби вели: Жудњом и љубављу за Господом својим / од људског сажитељатва удаљив се / до непроходног места стигао јеси, / те у пештере и распукло камење населив се, / сам као птица поживео јеси / у Господа гледајући, / његова испуњавајући наређења, / од њега и благодат примив, преподобни, / да исцељујеш болести / и духове да одгониш, / зато и сада вапијемо ти, / оче, преблажени Петре, / моли Христа Бога / да грехова проштење подари / с љубављу поштоватељима светога имена твог.


Теодосије, Житије Светог Саве (одломак)

(О бекству у Свету гору)

 Када је дошао до седамнаесте године узраста свога, родитељи његови стадоше размишљати да га по закону ожене. А богодани божаствени младић увек је у молитви тражио како и на који начин да побегне од света и од свега да се ослободи ради Бога. Јер беше слушао о Светој гори Атонској и о испосницима у њој, и о осталим местима пустињачким. Јер долажаху ка оцу његову одасвуд да приме што им је потребно, а други пут и сам шиљаше у света места да се разда онима који преподобно живе, /Монасима пустињацима./ јер беше добар човек који дели милостињу и даје много. А Бог, готов да услиша молитву и жељу слугу својих, и његову жељу испуни и подстаче га да дође к родитељима из краја данога му.

И када га примише с великом љубављу заједно с благороднима његовим који су дошли с њим, и када безмерна радост и весеље и велико пировање беху учињени због доласка вазљубљенога сина к родитељима, и када су се веселили много дана, - гле, као Богом покренути, дођоше к његовим родитељима неки иноци из Свете горе Атона, да приме потребну помоћ свом сиромаштву. А деси се да је један од њих био родом Рус. Божанствени младић сакривши овога насамо, испитиваше га о Светој гори, пошто га је најпре утврдио заветом да неће ником открити његову тајну. А овај му исприча све по поретку пустињачком, /Три основна начина монашког живота у Светој гори: општежиће (киновија), скит и потпуна усамљеност./ какав је заједнички живот у манастирима, и засебан двојице или тројице једнодушно, и самотан, усамљенички живот оних који живе испоснички у ћутању, све му потанко исприча. Јер ни тај монах не беше прост, него искусан у оном што је говорио; рекао бих, од Бога послан бејаше. А младићу док слушаше о иночком животу и усрдности за Бога и њиховим добрим занимањима, извори суза изливаху се као река из очију његових. Потом, одахнувши мало, рече старцу:

- Видим, оче, да Бог, који унапред зна све /Прва посланица апостола Јована 3, 20; упор. Псалми Давидови 139, 2-4; Књига пророка Данила 13, 42./ и који је видео болезан срца мога, /Псалми Давидови 13, 2./ посла твоју светост да утеши мене грешнога. Сада се утеши срце моје и душа се моја развесели радошћу неисказаном. Сада разумедох за чиме сам непрестано жудео. Блажени су и трипут блажени они који су се таква безбрижна и неметежна живота /Мисли се на духовни живот./ удостојили. Шта ја да учиним, оче, да бих могао побећи од многометежног живота овога света, па да се таква ангелскога живота удостојим? Ако ме кад родитељи усхтедну оженити, задржан љубављу према телу нећу достићи таква живота. Ни један дан не бих хтео после овога овде остати, да ме се како сластољубље овога света не би коснуло, и да против моје воље не одвуче душу моју од такве љубави према анђелском животу, као што учиш, оче. Хтео бих бежати, а пута не знам. Ако бих како далеко залутао, стигао би ме отац мој, пошто му је могуће, и вратио би ме, па бих и оца бацио у жалост и себе у стид велик, а после тога не бих ни постигао оно што желим.

А старац, узевши реч, рече му:

- Жудна је љубав родитељска, јуначе, и веза природе нераскидна, и мило јединство с браћом и заједничко живљење. Али Владика заповеда да се и ово лако презре, и крст узме на раме, и да се за њим усрдно иде, /Јеванђеље по Матеју 10, 37-38; 16, 24; Јеванђеље по Марку 8, 34; Јеванђеље по Луки 9, 23; 14, 27./ и све лако поднесе, на страдање његово за нас угледајући се. Заповеда да не благујемо у меком, да не тражимо телесни покој, него да више прионемо за наготу и глад, бдење и молитву, и да се обрати пажња на умиљење и плач са уздисањем и скрушеношћу срца. Јер ово се предлаже богољубивим душама као неки пут који лако води у добродетељ, и ово доноси славу истиниту и част поуздану.

А младић, слушајући ово и као доброплодна земља семе примајући у срце своје речи старца, /Јеванђеље по Матеју 13, 8; Јеванђеље по Марку 4, 8; Јеванђеље по Луки 8, 15./ ридање к ридању додаваше.

А старац се дивљаше врелој љубави његовој према Богу и огњу божанственом који је тако распламтео душу његову, слушаше његове речи пуне цлеомудрености и умиљења, и рече му:

- Видим, о чедо, да ти је душа зашла у дубину Божје љубави. Него пожури да извршиш своју добру жељу, да не би како сејач зла посејао кукољ у срце твоје, /Јеванђеље по Матеју 13, 24-30, 36-43./ и оснаживши се угушио пшеницу твоју, добру мисао, /Јеванђеље по Матеју 13, 7-22./ те да не одустанеш од такве тежње, и да задржан љубављу према телу и сласти, као што кажем, ништа не успеш; подлећи ћеш и срамоти и укору којим у јеванђељу осуђујемо оне што су се због куповине њиве и пара волова и узимања невесте одрекли слатке вечере и бесмртне хране, па су недостојнима изабранога звања и весеља небеског цара Христа с правом названи. /Јеванђеље по Луки 14, 16-24./ А ја ћу ти бити слуга у таквом делу и у Господу провешћу те до Свете горе, камо желиш стићи, само нека буде коња да ме носи, да бисмо могли побећи од оца твојега.

Када је ово чуо од старца, вољи се његовој брзо покори и рече:

- Благодарим те, Господе, јер си уверио срце моје преко странца овога!

А старцу:

- Да си благословен од Бога, оче, што си укрепио душу моју!

Испунивши се великом радошћу због овога, и нимало не одлажући, уђе к родитељима, украде отпуштење и замоли по обичају молитву и благослов, говорећи:

- Господари моји, рекоше ми да у овој гори - и поменуо јој име - има много звери; ако нађем милост, ви ћете ме благословити и пустити да идем у лов. Ако закаснимо, немојте се љутити, јер сам чуо да тамо има много јелена.

А отац његов, угађајући му, рече:

- Нека је Господ с тобом, чедо, нека те благослови и исправи пут твој.

И мати, као свака мати, загрли га и целива с љубављу, па га отпустише с миром, али му заповедише да се брзо врати. Јер не знађаху да неће тражити јелене, /Јелен у Библији означава душу која жуди за Богом./ већ извор живота, Христа, да њиме напоји ујелењену душу своју, распаљену огњем од чежње љубави његове.

Да би уверио родитеље, посла у гору ловце, и сам опремљен да гони звери, рекавши:

- Чекам вас под гором до ујутро.

А када наста ноћ, и благородни што се с њим весељаху поспаше, са мало својих људи који су чували тајну његову, за водича Бога са иноком имајући, бегом бежећи побеже.

Када је свануо дан, благородни стадоше тражити господина својега. И гле, нигде га нису могли видети ни наћи. Рекоше:

- Да се не шали с нама и да се није ка оцу вратио?

А потражише и монаха који је био с њим и остале његове слуге; и ни њих не нашавши, говораху:

- Какав нас је ужас снашао?

- Камо се деде господин наш?

И у недоумици због бриге оставише лов, па се брзо вратише к његову оцу самодршцу, и обавестише га о нестанку сина његова.

А родитељи, чувши ову изненадну и непријатну вест о сину своме, од жалости умало не свиснуше.

Дошавши к себи, разумедоше да га нико други није одвео него онај Рус монах, говораху, у Свету гору, јер су још отпре знали за његову жудњу да тамо оде. Одмах се сакупише благородни, слеже се мноштво народа:

- Да чујемо - рекоше - шта је то сада задесило господина нашег!

И сви плакаху и ридаху много и неутешно; родитељи сина, браћа брата, слуге господара са криком дозиваху ради утехе у жалости, падајући све више у очајање, јер их до безумља довођаше страдање њихова господара и красота младога узраста.

Набрзо самодржац отац са пратњом заповеди да сви престану плакати, и благодаривши веома Бога, рече присутнима и матери детета;

- Будите храбри, нећемо се жалостити због овога! Неће пропасти син мој, Бог, који ми га је мимо наде дао, удостојиће ме да га видим и да се наситим љубави његове.

И одмах дозвавши једнога од својих војвода, рече му:

- Знаш колики је бол од љубави према деци и огањ што вазда гори и никад се не може угасити. Зато, љубазни, ако си икад примио какво добро од нас - сада је време да љубав покажеш. Ако се пожуриш те стигнеш и вратиш сина мојега, и тиме утешиш срце моје и матери душу од смрти ослободиш заслужићеш многа добра, више од првих, и ја ћу ти их дати, друже.

Дозвавши и много благородних младића, и сличним надама и њих охрабривши, посади их на силне (и брзе) коње, и посла их са војводом. Заповеди им да га гоне и до унутар Свете горе. А написа и посланицу ипарху солунске области, /Ипарх је управник области у Византији./ да га отргне и из саме Свете горе, и да га њему врати.

"И ако овим, мили мој, утешиш срце моје, многе почасти од нас даром и љубављу примићеш; ако ли презреш нашу молбу, знај да ћемо ти место љубави бити противници."

А војвода узе писмо и са благороднима отпуст измоли, па на силне коње уседоше, што је више могуће дан и ноћ гонише, и ништа не успевши стигоше у славни град Солун, у коме војвода би примљен са чашћу. Предаде писмо ипарху и исприча жалост господина свога.

Када је ипарх прочитао писмо, веома се ожалости због тога, јер је велику љубав гајио према њему. И пошто је војводу с благороднима љубазно почастио, одмах написа писмо проту Свете горе, /На челу светогорске управе налази се протепистасос (протос), који се бира из једног од најугледнијих манастира у сабору Свете горе на одређено време. Седиште му је у Кареји, средишту Свете горе./ говорећи:

"Пошто ствар није обична када се ово тражи, просим и топло молим твоју преподобност, немој презрети ове молбе. Ако је тамо негде дошао син великога жупана, владара српскога, са сваком журбом нека се врати оцу својему, да не би како отац његов, због жалости за њим, љубав према нама променио у мржњу, па ћеш све нас и многе ожалостити."

И тако отпусти војводу. А посла с њима људе који ће их уз почаст провести до Свете горе, давши им написано писмо.

Када су ушли у Свету гору, распитиваху се о оном кога су тражили, да ли је овде дошао, описујући узраст младости и лепоту лика. А неки им рекоше:

- Такав кога тражите ушао је мало пре вас у руски манастир, /Стари Русик, (Пантелејмон), основан 1169. године./ и још је ту.

А они чувши ово брзо потераше путем да не би како чувши за њих побегао, и оставивши пут ка проту у руски манастир уђоше.

И видеше га у манастиру где хода с непостриженим власима и с меким хаљинама, јер су га стигли брзо гонећи, а није ни страховао да ће га хтети гонити до унутар Свете горе; али бол родитеља, а уједно и моћ, и ово могаде.

Нашавши га, обрадоваше се радошћу неисказаном. И ушавши сви у цркву Светог Пантелејмона поклонише се, и грлећи га љубазно га са сузама целиваху, тако да су од радости заборавили толику удаљеност места и толиких дана и ноћи трудна путовања, јер добише што су желели. А и надаху се да ће од његових родитеља примити велике дарове и многе почасти зато што су им угодили. Помишљаху да га вежу, али га се бојаху као господара својега. Поставивши стражу чуваху га што је могуће боље, да би, пошто коњи и они сами отпочину од напора, са њиме пошли на пут.

А младић се дивљаше оцу својему што толику висост војводе потруди с младим благороднима, и стиђаше се да у лице мужа погледа, јер се због њега много потрудио да дође у туђу земљу. Одведе га насамо и запита:

- Како толики пут превалисте тако брзо и не уленисте се пред толиком даљином места и тако напорним путем?

А овај му исприча велики бол срца његових родитеља и плач непрестани. Исприча му и о писму од оца његова, донесеном ка ипарху због њега, и о писму ипарха светогорском проту, па рече:

- Послани су и људи да те предаду нама и да те вратимо твоме господину оцу.

А младић разумевши чврстину одлуке овога мужа рече к њему:

- Ако хоћеш, љубазни мој, ти би ме могао оставити на миру, и знам, како си моћан, да можеш стићи и умирити господина оца мојега. А ја ћу га, написавши му, одвратити од такве помисли, само ако ми учиниш братску љубав и оставиш ме у ономе ради чега сам дошао.

А он:

- Не, господару мој, не почињи такве молбе ка мени, твоме рабу, што ми није лако учинити. Јер владар мој, твој отац, сматрајући ме за верна послао ме је ради овога. Уз то, да смо нашли у монашком образу тебе, господара мога, какво бисмо извињење имали због тога? А пошто је Бог хтео да се догоди онако како желе родитељи твоји и велможе ваше и браћа твоја, ко сам ја да тако нешто помислим! Боље би ми било да се и не вратим оцу твоме. Зато те молим, господару мој, све такво из главе избацивши пођи с нама, твојим слугама, веселећи се, да угасиш пламен родитеља твојих, чија си срца запалио својим одласком у туђину, а уједно и браће твоје и свих благородник. Ти сам знаш да си ти родитељима и свима нама нада са Богом и утеха. Ако ли што противно помишљаш, и нећеш да пођеш с нама, присилићеш ме да те вежемо. Тешко мени, то ми није згодно ни рећи, али се бојим оца твојега, па ћу те повести силом. Такву сам заповест и примио.

А младић, видевши неумољивост војводе и несаломљиву верност према својему господару, и разумевши да ће га силом одвести, и да нема ко ће га избавити из беде, због бојазни од оца његова, јер је писао ипарху, - рече:

- Воља Господња нека буде! /Јеванђеље по Матеју 6, 10; 26, 42; Јеванђеље по Луки 22, 42./

И развеселивши се загрли војводу, уверавајући га да ће са њиме поћи. А призиваше Бога тајним уздасима за помоћника у напасти, и смишљаше и он дело побожно а уједно и преварно, јер беше окован срцем у мудрости, као што каже Давид, /Псалми Давидови 9, 12./ и запреку коју су му учинили они премудри разумом доброга духа да сруши довијаше се.

А шта то?

Замоли игумана, и заповеди да се спреми сјајна трпеза, да се са војводом и са оним благороднима почасти, а ујутру да пођу кући. Своју замисао рече игуману и замоли га да се с вечери почну јутарње песме /По светогорским литургијским обичајима, уочи недеље, тј. у суботу увече служило се бденије - вечерња и јутрења заједно./ и да се начини велики пир да игуман почасти војводу с благороднима, а младић је ове и сам својим рукама служио и веселио.

Пошто су се на вечери дуго задржали, заповеди игуман да се удари у било, /Клепало - ударање којом се монаси позивају на дневна богослужења у манастиру./ јер бејаше дан недеље. Устаде игуман и с њиме младић, одоше у цркву на молитву. А устаде и војвода с благороднима, да стоје у цркви, јер га нису смели пустити са својих очију. А како се појање продужило, и опет по заповести дуго читање прочитавало, сви они који су заједно седели и они момци који су га чували с војводом, због умора од пута и свечаног пира тврдо заспаше.

И када је осетио да су заспали, божаствени младић, будно око, уставши од њих поклони се пред светим олтаром и даде своје обете Господу, /Завети ("обет") се полажу приликом обреда примања монаштва ("постриг"), и то су: завет девичанства, сиротовања и послушности./ пошто га благослови игуман, и узе једнога старца, одликована свештеничким чином, те узиђе на велики пирг у манастиру. Затворивши га за собом, рече благодаривши Бога:

"Узнећу те, Господе, јер си ме подигао!" /Псалми Давидови 30, 1./

А јереј очита молитву и постриже власи главе његове и у ризу га обуче анђелскога образа, и промени му име Растко у Сава.

А он многим сузама окропи земљу и упућиваше благородне и похвалне речи ка Богу, говорећи:

"Испунио си жељу срца мојега", /Псалми Давидови 37, 4./ тако да се и старац застиде од многога његовог плача.

И пошто се ово тако свршило, кад се читање довршило, и када су сви устали, потражише чувари господара својега, и гле, нигде га нису могли видети. Свуда по цркви и у манастиру тражећи га и узбунивши се, и не нашавши га, стадоше градити игумана и бити монахе.

А војвода заустави узбуну и рече игуману и монасима:

- Каква је ово неправда и бешчашће према нама од вас, о оци?! Ми, дакле, стидећи се образа који носите, преко вашега зла пређосмо и кротки и човекољубиви према вама бејасмо. Зар - рече - није прво овај варалица што смрт заслужује - и показа на једнога - од вас дошао да моли милостињу, и милостињу као ништа презревши, и од оца сина уграбивши побегао, а оца и матер у самртни плач и нас у велики труд бацисте? Сад опет, када смо дошли, од наших руку сакристе нашега господара, и једнако се понашате својевољно. Шта вам сад паде на памет: да нам се наругате? Или мислите да се ми узалуд потрудисмо тражећи ваздуха, а не нашег господара? Сад ће вам главе полетети! Реците где сакристе господара нашег!

А када ово чуше војводини момци, на свирепост готови, почеше, још љуће, монахе бити немилостиво.

И када је ово чуо нај кога су тражили, због кога се начинио толики метеж, побоја се да се ово зло како не сврши убиством, и нагнувши се с куле позва их по мраку. И када чуше његов глас, испунише се великом радошћу и сви ка кули притрчавши у висину гледаху, као да би се тама могла уклонити, да би се, видевши га, утешили.

И узевши реч, рече војводи:

- Толико си мудар, а изводиш детињарије. Имајући са собом пук људи у крајевима туђим, високо мудрујеш.

А к благородним (момцима) рече:

- Монашког се образа не постидесте, како се Бога не убојасте? Зар вам доликује да у цркви са оружјем нападате на такве људе? Какво су вам они зло учинили? Ако ли мене тражите, ево ме где сам. Сада сам заузет, ујутру ћете ме видети, а ове оставите!

Када они ово чуше, страхом и стидом обузети не знађаху шта да одговоре. И тако ућуткавши опколише кулу, чувајући стражу. Када је дан стао да свиће, он опет нагнувши се с куле позва војводу и благородне (момке), и јави се свима анђелским иночким образом украшен. А када га они тако угледаше у таквом образу, не знађаху шта себи да учине, него плачем и ридањем обузети на земљу падаху. А овај видевши их у таквој крајњој горчини срца, утеши срца њихова многим речима, говорећи:

- Ово што се догодило са мном, Богу се тако о мени свидело, који ме је од оца мојега довде провео а да ме ви нисте ухватили, па ме он и сада од ваших руку избави. Јер ви сте хтели да ме са добра и жељена пута спречите и да се са мном похвалите, угодивши своме господару. Али Бог мој, на кога се уздах и изиђох, био ми је помоћник, /Псалми Давидови 18, 2./ као што видите, а он ће и убудуће водити мој живот по својој вољи. А вас, љубазне моје, молим да не тужите због овога, нити да сте скрушени, него боље са мном похвалите Бога, који ме је удостојио овога образа, за којим сам одувек жудео. Узевши моју познату ризу и власи главе моје, вратите се у миру кући и ове знаке предајте родитељима и браћи мојој да вам поверују да сте ме жива нашли, и то Божјом благодаћу као инока: Сава је име моје.

А ово рекавши сврже са куле ризу своју и младићке чисте власи главе своје, а уз то написа и писмо родитељима, да их утеши, молећи:

"Немојте ништа тужити за мном, нити ме оплакивати као погинула, рече, него боље да Бога молите, молим, не бих ли како молитвама вашим добро сврши трку моју на коју изиђох. /Дела апостолска 20, 24./ А ви, колико је могуће, водите бригу о својој души, нити опет предузимајте да ме тамо у вашем животу видите. Ако Бог усхте, овде у Светој гори дочекаћу и видећу господина оца мојега, и свете и часне старости његове насладићу се, и слатке и безмерне љубави његове наситићу се."

Поменувши им многе јеванђелске речи о правди и милости, о истини и суду, и што нама није угодно да не чинимо ни другима, /Јеванђеље по Матеју 7, 12; Јеванђеље по Луки 6, 31./ додаде и ово:

"Ако ко остави дом и браћу, жену и децу, богатство и њиве и остало, наследиће на векове царство небеско." /Јеванђеље по Матеју, 19, 29./

А војвода са оним благороднима примивши одозго бачену ризу и чистотне власи са писмом, и положивши их пред себе, оплакиваху живога као мртвога, говорећи:

- О, невоље од тебе, господару, шта ово учини нама, јер грчи си нам сад после наласка него кад пре тога од нас побеже!

О, наласка горег од губљења!

О, ризо, жељенога, жељнима запаљење! Како да те понесемо? Како да те попут копља или оштра мача предамо родитељима и браћи?

О, власи љубљене главе, срцу и очима привијане на утеху родитеља, како да вас попут омче овима дамо?

О, дара што га носимо, пуна не радости већ плача, не весеља већ ридања, како да те однесемо? Које ли ћемо уздарје примити? Каквим ли светлим одеждама нас да обуку када су сами у жалосним и мрачним одеждама?

О, пира ноћи ове, пуна весеља а уједно и преваре, макар се и каже: "И одобри лукавство, превару" којом Јаков превари Исава, узевши његов благослов! /Књига Постања 27./

О, чаше твоје, господару, коју си нам служио, пуне меда љубави, што нам је горче од жучи спремала!

О, ноћи у коју заспасмо, по Јову буди тамна, и да се не убројиш у ноћи обасјане месечином! /Књига о Јову 3, 6./

О, ми, од немудрих безумнији! Како онога кога с великим трудом кроз многе дане гонисмо, и у руке ухвативши у једном часу испустисмо?

Како смо били безумни!

Који нас сан грехова наших задржа, и тако уснусмо?

Како га не везасмо узама, као што нам је и заповеђено, па бисмо се ослободили ове смртне жалости?

Шта сада да учинимо?

Како да се јавимо господару нашем?

Који ће камен, која железна природа понети тежину такве вести коју ми носимо родитељима и браћи?!

Овако и много слично плачу изговорише, и још дуго плакаху, онај горе на кули, а ови доле на земљи, да би се и неосетљиви камен ражалио. После у неко време одахнувши, горе ка њему уздижући поглед и клањајући се, даваху му опроштајни поздрав, и милостиво са сузама корећи га и пребацујући му, говораху:

- Здраво, о господару, здраво! Рашири се сам без нас, насити се, ти каменосрдни, немилостиви! А хоће ли те примити Господ? Ти што си преварио оца, преварио си и нас, а мислиш ли да ти се ваља Бога бојати?

Ово и много друго од горчине срца њему изговоривши, молитву и благослов од њега измоливши, и узевши тужне хаљине, одлажаху кући. И идући, натраг ка кули обраћаху се с плачем и ридањем, застајкујући, док га је могуће било догледати.

И тако отидоше кући.

А овај са куле сишавши благодара Бога и поклони се игуману и свој братији. И сви га целоваше као новоукрашена анђелским образом. А овај грлећи злостављане због њега, поче све молити од срца за оне који су их увредили да у миру и без пакости кући стигну, говорећи:

- Бог нам је, рече, уточиште и сила, и постаде помоћник нашавши нас у великој жалости. /Псалми Давидови 46, 1./ Јер се непријатељ надао да ће жудним тражењем родитеља мојих омести стопе моје усмерене ка Господу и да ће ме од вашега у Господу сродства отргнути, али се показа посрамљен и несвршена посла, вашим ка Господу молитвама а уједно и телесном борбом за мене.

А ови чувши смиреномудру и покорну реч његову, како је пуна сваке премудрости, заборавише на телесне ране које им момци нанеше, и као да су запленили неко благо весељаху се због њега.

Превео Лазар Мирковић, редакција превода Димитрије Богдановић

 

 


Примери Теодосијеве химнографије:

 

ДУХОВНОМ ИСТОКУ, ХРИСТУ ПОТЕКАО ЈЕСИ
Анђелском живљењу ревнујући,
владара оца оставивши,
у Гору Атонску стигао јеси
и отуд постом и молитвама
духовном истоку, Христу потекао јеси,
и од њега сунце људима западним засјао јеси.

Мудрољубљем море светског живота испитавши
и познавши сујетства дубину и богатство,
ово као гњило одбацио јеси,
па речи Христове изабравши
у сасуд срца свога сакрио их јеси
и њих као скупоцене одлучио јеси да чуваш.

Оне што по горама тегобно живе
босим ногама обилазећи, преподобни,
и топлим их хлебовима хранећи
тополе њихове примаше молитве,
од свију о Христу поукама
усхођења у срце своје полажући.

Ти родитеља по телу твога
духом родио јеси,
упутивши га да власт,
и супругу и чеда остави,
а он као Авраам
из отачаства свога у земљу туђу
теби, оче, у пустињу
преселник и сопственик постаде.

Теодосије Хиландарац, Служба Светоме Сави
четврта песма првог канона, глас други


ЗАКОНИМА БОЖАНСКИМ СЛЕДЕЋИ, ЗАКОНОДАВАЦ ЈАВИО СИ СЕ
Духа твојега ревност видевши
онај који све види унапред,
првог те пастира на западу
људима твојим поставио јесте,
и ти духовни исток,
оваплоћено Слово Христа,
проповедао јеси равна Оцу
и Духу Светом сапрестолна.

Врлинама Авсидскога Јова,
ваистину, оче, подобећи се,
дом свој отворен имао јеси
и језика двери слађе од меда
имао јеси сладошћу,
гладнима спасење отварајући
душе испунио јеси речима,
анђелском храном.

Законима божанственим следећи,
законодавац јавио си се,
светитељ богоносан,
правило најпоузданије,
водитељ заблуделих,
светилник светлости,
отачаство своје просветљујући,
Саво богомудри.

Теодосије Хиландарац, Служба Светоме Сави
Пета песма првог канона, глас други

 

Литература о Теодосију:

Ирена Шпадијер, Химнографски жанр и богослужбена пракса – Теодосијеви канони Светом Симеону и Светом Сави

Ирена Шпадијер, Антички корени Теодосијеве поетике