Autor: Јованка Калић

Стефан Лазаревић је стекао титулу деспота на византијском двору најпре од Јована ВИИ Палеолога (1402), а затим и од цара Манојла ИИ Палеолога (1410). У овом прилогу се истражују српско-византијски односи 1402–1427. године, одно сно промене у схватањима деспотске титуле. Деспот Стефан постаје Деспот Краљевине Рашке.


Прикажи комплетан текст


*Објављено у Зборнику радова Византолошког института XLIII, 2006